Методичні заходи

Організаційні  заходи

Основна мета:

 • підвищення продуктивності праці педагогічних працівників;
 • активізація навчально – методичної діяльності педагогів;
 • безперервна освіта.

з/п

Назва заходу Термін Відповідальний Контроль за інформацій

ним забезпеченням

1 Організувати науково-теоретичну та методичну роботу педагогічного колективу. Видати наказ про організацію методичної роботи у 2018/2019 навчальному році.

 

до 01.09. Юрко О.В.

Філончик І.В.

наказ
2 Організувати роботу методичної ради школи (за окремим планом).

 

до 01.09. Юрко О.В. план
3 Організувати роботу ПМК вчителів:

Затвердити плани роботи ПМК.

 

до 07.09. Філончик І.В. плани
4 Продовжити вивчення Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови”, Національної доктрини розвитку освіти, Державних стандартів, державних програм, законодавчих актів Президента України, Уряду, Верховної Ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки КМДА,  Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації протягом року О.Юрко наради
5 Організувати підготовку навчальних кабінетів до нового навчального року. Провести паспортизацію кабінетів. Постійно поповнювати навчально-методичну базу навчальних кабінетів. серпень,

протягом року

Філончик І.В.

завідувачі кабінетами

паспорти кабінетів
6 Організувати постійне співробітництво із шкільною бібліотекою  з метою ознайомлення з новою методичною літературою та новинками періодичних видань протягом року Філончик І.В.

Бартош Т.М.

інформація
7 Організувати роботу “Школи молодого вчителя” –«На шляху до майстерності» (за окремим планом). до 07.09. Філончик І.В. наказ,

план

 

8 Продовжувати роботу проблемних груп для забезпечення розробки нової моделі побудови уроків в 8-х, 9-А класах в умовах дистанційного навчання. протягом року Філончик І.В.

Філончик А.В.

розробки творчих уроків
9 Організувати роботу творчих груп вчителів з проблем:

·  «Педагогічна підтримка розвитку самоосвітньої компетентності учнів»;

·   «Удосконалення роботи педагогічного колективу школи з піднесення якості й ефективності уроку»;

·  “Інтерактивні технології в системі особистісно орієнтовного навчання як один із шляхів розвитку творчих здібностей учнів ”;

·  « Сучасні технології формування компетентності молодшого школяра, розвиток його творчої особистості як інтегрованого результату навчальної діяльності».

вересень Філончик І.В

Голови ПМК

план
10 Продовжити роботу щодо створення Банку педагогічних ідей “Перлини професійної майстерності” вчителів. протягом року Філончик І.В. Фото

матеріали

11 Організувати роботу методичної ради щодо виявлення, узагальнення і впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду вчителів. вересень

протягом року

Юрко О.В. інформація
12 З метою сприяння зміцненню якісного складу педагогічних кадрів:

· створити необхідні умови для творчого професійного зростання кожного вчителя;

· забезпечити викладання базових дисциплін тільки основними співробітниками;

· використовувати можливості атестації педкадрів для стимулювання творчого професійного зростання вчителя;

· при доборі і розміщенні кадрів ураховувати кваліфікаційні розряди  і педагогічні звання вчителів;

· організовувати наставництво досвідчених вчителів з молодими вчителями.

протягом року Юрко О.В.

Філончик І.В.

13 З метою підвищення кваліфікації й професійної майстерності вчителів забезпечити безперервну освіту педкадрів, для чого:

·  скласти розклад уроків з можливим наданням методичного дня вчителям  з метою відвідування семінарів та курсів;

·  стимулювати роботу вчителів з проведення відкритих уроків, участь в семінарах, конференціях;

·  забезпечити бібліотеку методичною літературою.

 

 

 

до 01.09.

 

 

протягом року

 

 

 

Філончик І.В.

Бартош Т.М.

 

 

розклад

14 Організувати роботу семінару -практикуму: “Сайт школи – як взаємодія учасників навчально-виховного процесу  в умовах особистісно-орієнтованого  навчання та виховання, інформаційна підтримка та мотивація навчання, організація різних дистанційних заходів для навчання педагогів, учнів та їх батьків».  

вересень

 

Філончик І.В.

 

 

 

план

рекомендації

15 Провести «круглий стіл» для вчителів з обміну досвідом:

–          робота з обдарованими учнями;

–          результативність навчання в профільних класах .

жовтень Голови ПМК план,

рекомендації

16 Провести педагогічний консиліум на тему: “Інноваційні технології та результативність їх впровадження в навчально-виховну діяльність

школи ”.

листопад Філончик І.В.

Голови ПМК

план,

рекомендації

17 Організувати роботу методичного тренінгу: «Сучасний особистісно-орієнтований урок. Самоаналіз уроку». січень Філончик І.В.

Сидоренко Л.О.

план,

рекомендації

18 Провести аукціон педагогічних ідей «Удосконалення роботи педагогічного колективу з упровадження передового педагогічного досвіду». лютий Філончик І.В.

Голови ПМК

план,

рекомендації

19 Організувати проведення методичних оперативних нарад:

· огляд методичної літератури для допомоги вчителям, які працюють за новими програмами та підручниками;

· інновації в педагогіці, психології (огляд методичних журналів);

· психологічні основи уроку, схеми аналізу та самоаналізу уроку;

· огляд методичної періодичної преси (умови оптимізації індивідуального підходу під час роботи з учнями, що навчаються на початковому рівні);

· джерела “скарбнички” передового досвіду (шляхи зниження навчального навантаження учнів);

 

вересень

 

жовтень

 

листопад

грудень

   лютий

 

 

березень

 

   квітень-

травень

 

Філончик І.В.

Голови ПМК

 

матеріали

рекомендації

20 Оформити в бібліотеці школи постійно діючі виставки педагогічних видань та преси:

· “Освіта ХХІ століття” (нормативні документи Міністерства освіти і науки України);

· “Педагогіка. Методика. Практика. Досвід”;

· “Впровадження освітніх інноваційних технології”;

· “На допомогу вчителю”;

· “Перлини педагогічної майстерності” (з досвіду роботи);

· “Профільна освіта”.

 

 

протягом року

 

 

Бартош Т.М.

 

 

виставка

рекомендації

21 Визначити теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності кожного вчителя. вересень Вчителі,

голови ПМК

інформація

 

22 Забезпечити активну участь вчителів школи  у районних, міських методичних заходах педагогічних працівників. протягом

року

Голови ПМК,

Вчителі

інформація
23 Провести предметно-методичні тижні вчителів-предметників за графіком:

 • Фізкультури, спорту та здоров’я       
 • Хімії, біології, географії                     
 • Фізики
 • Початкової школи                                
 • Трудового навчання                             
 • Зарубіжної літератури                         
 • Математики, інформатики                  
 • Історії, правознавства                          
 • Іноземних мов                                       
 • Української мови та літератури         
 • ЗВ., ЦЗ                                 
 

протягом року

(за окремим планом)

 

вчителі,

голови ПМК

 

 

план

матеріали тижнів

24 Активізувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми. Систематично і послідовно працювати над підготовкою учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня. протягом року Голови ПМК

Вчителі

 

інформація

 

25 Забезпечити проведення ярмарку педагогічних ідей та технологій. Підготувати методичні папки з досвіду роботи вчителів школи. Провести шкільну виставку педагогічних ідей та технологій вчителів школи. січень Голови ПМК

Вчителі школи

26 Провести Педагогічний ринг «Ключові проблеми реформування сучасної школи» березень Голови ПМК інформація
27 Організувати роботу щодо розширення ділових контактів школи з вищими навчальними закладами міста. протягом року Юрко О.В. угоди
28 Організувати роботу з виявлення обдарованих дітей, які навчаються  в школі (за окремим планом). протягом року Коренюк А.В.

психолог

план
29 Організувати випуск методичних бюлетенів вчителів, які атестуються протягом

року

Голови ПМК графік
30 Провести педагогічний консиліум: «Адаптація до навчання в 1, 5 класах» жовтень-листопад Голови ПМК план
31 Узагальнити науково-методичну роботу педагогічного колективу школи за рік:

·  скласти звіт про організацію методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік;

·  видати наказ про підсумки методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік.

травень Філончик І.В.  

 

звіт

 

наказ, довідка