Основні завдання та форми методичної роботи школи

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ:

 • забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
 • удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
 • активізація роботи школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;
 • активізація роботи предметних методичних комісій та творчих груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;
 • активізація роботи вчителів щодо розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;
 • впровадження в навчальний процес особистісно – орієнтованих технологій;
 • організація, інформаційно – методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та програм з питань соціального захисту дітей.

ФОРМИ  НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ:

колективні  форми  роботи:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • науково-практична конференція;
 • методичні оперативні наради;
 • психолого – педагогічні семінари;
 • педагогічні виставки;

групові  форми  роботи:

 • предметні методичні комісії;
 • творчі групи;
 • школа молодих учителів;
 • предметні тижні;
 • семінари-практикуми;
 • психолого-педагогічний консиліум;
 • педагогічні читання;

індивідуальні  форми  роботи:

 • стажування;
 • методичні консультації;
 • співбесіди;
 • наставництво;
 • аналіз уроків;
 • робота над науково-методичною проблемою;
 • атестація вчителів;
 • курси підвищення кваліфікації;
 • творчі звіти;
 • самоосвіта вчителів.