Пріоритетні напрямки роботи

ПРІОРИТЕТНІ  НАПРЯМКИ НАУКОВО – МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

         Науково-методична робота є основним компонентом системи підвищення кваліфікації, важливою ланкою в системі безперервної освіти. Це цілісна система взаємопов’язаних дій, які забезпечують постійний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, а в кінцевому результаті – підвищення креативного освітнього рівня навчального закладу.

Пріоритетними напрямами науково-методичної роботи є: формування професійної компетентності педагогів у контексті європейського виміру якості освіти, формування та розвиток художньо-естетичних ціннісних орієнтацій учнів; формування творчої особистості сучасного педагога, його корпоративної культури в умовах демократичного суспільства.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ:

  1. Систематичне підвищення наукового та методичного рівня вчителів.
  2. Підготовка вчителя до освоєння ним змісту програм по предметах та технологій їх реалізацій.
  3. Постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методикою викладання.
  4. Вивчення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи та творчості, підтримка інноваційної діяльності вчителів.
  5. Вивчення та практична реалізація навчальних програм і планів (з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у навчальному році).
  6. Спрямування науково-методичної роботи на створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічний розвиток здібних і обдарованих учнів, реалізацію їх творчих запитів.
  7. Збагачення новими, прогресивними і більш досконалими методами і засобами навчання.

8. Постійне вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги як в питаннях теорії, так і практичній діяльності, в підвищенні результативності його педагогічної праці.