Вільні місця

Кількість вільних місць

на 2020 – 2021 н.р.

1 клас – 1 місце,

1 спеціальний клас – 3 місця