Виховна система школи

Виховна система школи – спосіб життя шкільного колективу, всі компоненти якого підлягають певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату – певних меж розвитку і моральних якостей особистості

Система забезпечує єдність і взаємозв’язок, планування, організації й аналізу діяльності, виховних зусиль педагогічного і учнівського колективів, сім΄ї і громадськості.

МЕТА виховної системи школи – забезпечити для учня можливість свідомого вибору лінії життя, позиції, погляду на світ.

ГОЛОВНА МЕТА виховної системи школи – відродження самобутнього характеру, в кожному учневі, який прагнув би до постійного самовдосконалення, розвиток його творчих задатків.

Іншими словами, мета виховання навчити молоду людину жити і діяти серед цивілізованих людей на користь собі та іншим.